Volg onderstaande punten bij het op opzetten van het opblaasfiguur.

Stap 1.
Zorg ervoor dat het opblaasfiguur zich op een vlakke en zachte ondergrond ( gras, zand,schuim ) bevind.
Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het opblaasfiguur.

Stap 2.
Haal het opblaasfiguur uit de beschermzak waarin u deze hebt meegekregen en leg deze op de plek waar deze moet komen te staan.

Stap 3.
Steek nu de stekker in het stopcontact. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentiaal. ( BV een stopcontact met randaarde )

Stap 4.
Let goed op het opblaasfiguur zich evenredig vult met lucht.

Stap 5.
Controleer het opblaasfiguur op eventuele lekkage(s).

Stap 6.
Bevestig de scheerlijnen die zich aan de voor en achterkant van het opblaasfiguur bevinden met geleverde haringen in de grond.

Stap 7.
Uw opblaasfiguur is nu klaar.

Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het opblaasfiguur.
1. Verwijder eventueel vuil en nattigheid van het opblaasfiguur.
2. Trek nu de stekker van het opblaasfiguur uit het stopcontact. Het opblaasfiguur zal nu langzaam leeglopen.
3. Wacht tot alle lucht uit het opblaasfiguur verdwenen is.
4. Vouw het opblaasfiguur op.
5. Doe nu de beschermzak er omheen.

!!!!! Bij zware weersomstandigheden dient het opblaasfiguur opgeborgen te worden.!!!!

Handleiding:

Onderstaande handleiding dient ten allen tijde meegeleverd te worden aan de gebruiker van het toestel.
Handleiding voor optimale veiligheid en plezierig gebruik van het opblaasfiguur.

1. Lees voor het gebruik ook de gebruiksaanwijzing en overige opmerkingen.
2. Het opblaasfiguur plaatsen op een zachte ondergrond.
3. Na het opblazen controleren of het opblaasfiguur goed verankerd is.
4. De maximale benodigde hoogte per opblaasfiguur is 4,5 m( afhankelijk van figuur ).
5. Bij calamiteiten ( Brand, stroomstoring, harde wind ) opblaasfiguur neerhalen.
6. Voor vragen of benodigdheden graag contact op nemen met u leverancier