Party Verhuur Zwolle gevestigd te Zwolle

INHOUD:
Indien u één of meerdere tenten huurt, krijgt u de beschikking over één of meerdere metalen frames met daarbij een wit polyester dakzeil en zijwanden. Om schade te voorkomen levert Partyverhuurzwolle hierbij haringen en scheerlijnen. Dit alles in praktische opbergkisten en pvc buizen, genummerd met de hoeveelheid buizen op kleur.

OPHALEN:
Bij het ophalen van uw goederen dient u goed te controleren op aanwezigheid van de door u gehuurde goederen.

TERUGBRENGEN:
Wanneer de goederen in ons magazijn terug zijn worden ze gecontroleerd en geteld.( Indien mogelijk in u aanwezigheid.) Deze telling is bindend.

TIJDEN:
De huur termijn is minimaal 1 dag of een meervoud daarvan. Afhalen en retour op de afgesproken dag op het afgesproken tijdstip. Afwijkende tijden alleen in overleg met Partyverhuurzwolle.

RESERVERINGEN:
Het reserveren van goederen voorkomt teleurstelling. De artikelen worden dan definitief voor u vast gelegd. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden. Behalve wanneer de annulering 3 dagen voor de gebruiken / leverdatum ligt. Dan zijn de kosten voor de annulering 50 % en bij 1 dag of op de dag 75% van het totaal bedrag. Uiteraard is dit niet van toepassing bij een legitieme reden. 

BEZORGEN:
Indien gewenst worden goederen gebracht op opgehaald tegen vastgestelde transportkosten. Een starttarief van € 25,- daarbij € 0,39 per gereden kilometer. De gehuurde goederen worden op de begane grond binnen afgeleverd. Deze dienen bij het ophalen daar ook weer schoon en gestapeld klaar te staan, tenzij anders is overeengekomen.

OPBOUWEN EN AFBREKEN:
Hiervoor berekenen wij € 45.- per tent. Voor springkussens opbouwen berekenen wij € 25,- per springkussen Voor een stormbaan berekenen wij €45,- excl. btw. Hiernaast genoemde prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten.

SCHOONMAKEN:
Bij inlevering dient het gehuurde object schoon ingeleverd te worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Schoonmaakkosten zijn v/a € 10,00 t/m € 50,00 per gehuurde object. Dit is afhankelijk van de grote van het object. Dit zal in rekening gebracht worden indien verhuurder constateert dat het huurobject niet schoon is bij inlevering ervan. 

BETALING:
De overeengekomen huursom geschiedt contant bij afhalen of bezorging / plaatsing aan Partyverhuurzwolle te voldoen. Verlenging van de huurtermijn kan alleen met toestemming van met Partyverhuurzwolle.

PRIJZEN:
Alle genoemde v.a. prijzen zijn afhaalprijzen.

BTW:
Genoemde prijzen voor huur, verbruiksartikelen, verleende diensten en transportkosten zijn excl. de wetteijke 21% BTW.

WAARBORGSOM:
De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij bij bepaalde opdrachten een waarborgsom van € 100,-

LEGITIMATIE:
In geval van afhalen van het gehuurde dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs met pasfoto. ( Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart.)

SCHADE:
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden bij de huurder. Schade of vermissing van goederen kunnen op nacalculatie in rekening worden gebracht. Uiteraard wordt u hiervan eerst op de hoogte gesteld. Mogelijk zijn dan de vermissingen inmiddels terecht. 

DIEFSTAL:
In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.

VEILIGHEID:
Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen onder / in het huurobject. Onder hittebron wordt onder andere verstane barbecues op gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent(en)is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken welke met goedkeuring van Partyverhuurzwolle gebruikt kunnen worden.

Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.

Gebruik van al onze artikelen is geheel voor eigen risico:
wijzigingen u voor aangaan van de huurovereenkomst meegedeeld zullen worden en beschreven zullen worden in de huurovereenkomst.