×

Waarschuwing

The form #3 does not exist or it is not published.

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden party verhuur zwolle.

De algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in 3 categorien.

1. Algemene voorwaarden tent en of toebehoren
2. Algemene voorwaarden springkussen
3, Algemene voorwaarden sarrah en abraham

INHOUD:
Indien u één of meerdere tenten huurt, krijgt u de beschikking over één of meerdere metalen frames met daarbij een wit polyester dakzeil en zijwanden. Om schade te voorkomen levert Partyverhuurzwolle hierbij haringen en scheerlijnen. Dit alles in praktische opbergkisten en pvc buizen, genummerd met de hoeveelheid buizen op kleur.

OPHALEN:
Bij het ophalen van uw goederen dient u goed te controleren op aanwezigheid van de door u gehuurde goederen.

 

 

Artikel 1.
De huurder wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuurzwolle wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde springkussen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen contant aan Partyverhuurzwolle voldoen.

Artikel 1.
De huurder wordt geacht de Abraham of Sarah in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuurzwolle wordt geacht de Abraham of Sarah in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Abraham of Sarah toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Abraham of Sarah contant aan Partyverhuurzwolle voldoen.